Följande diagram är baserade på händelsestatistik i händelseloggen:

HändelseStatistik (last edited 2008-04-17 08:18:17 by localhost)