SDL_GetError

Název

SDL_GetError -- Vrací chybový řetězec SDL

Přehled

#include "SDL.h"

char *SDL_GetError(void);

Popis

SDL_GetError vrací řetězec končící na NULL, který obsahuje informace o poslední vnitřní chybě SDL.

Návratová hodnota

Vrací řetězec obsahující poslední chybu. Tento řetězec je staticky alokovaný a neměl by být zpřístupněn uživateli.

Příklad

if (SDL_Init(SDL_INIT_EVERYTHING) == -1)
{
    printf("SDL_Init Failed: %s\n", SDL_GetError());
    // Unrecoverable error, exit here.
}

Přestože tento příklad používá SDL_Init, SDL_GetError poskytuje chybové zprávy pro všechny nezdařené operace SDL.

SDL_GetErrorCZ (last edited 2009-02-21 22:01:56 by h92digital)