SDL_Init

Název

SDL_Init -- Initializace SDL

Přehled

#include "SDL.h"

int SDL_Init(Uint32 flags);

Popis

Inicializuje SDL. Tato funkce by měla být zavolána před voláním jakékoliv jiné SDL funkce. Parametr flags určuje, který SDL subsystém bude inicializován. flags je bitwise-OR hodnot v následující tabulce, např. "SDL_INIT_AUDIO | SDL_INIT_VIDEO".

SDL_INIT_TIMER

Inicializace subsystému pro čas.

SDL_INIT_AUDIO

Inicializace subsystému pro zvuk.

SDL_INIT_VIDEO

Inicializace subsystému pro grafiku.

SDL_INIT_CDROM

Inicializace subsystému pro cdrom.

SDL_INIT_JOYSTICK

Inicializace subsystému pro joystick.

SDL_INIT_EVERYTHING

Inicializuje všechny už uvedené subsystémy.

SDL_INIT_NOPARACHUTE

Zakazuje SDL odchytávat fatální chyby.

SDL_INIT_EVENTTHREAD

Spustí manažer událostí v samostatném threadu.

Návratová hodnota

Vrací -1 při chybě nebo 0 při úspěšném provedení. Další popis chyby lze získat zavoláním funkce "SDL_GetError". Typickou příčinou chyby je snaha o inicializaci subsystému, který systém nepodporuje, například chybí ovladač myši. V takovém případě je nutné znovu zkompilovat SDL bez podpory myši, nebo nastavit proměnnou prostředí "SDL_NOMOUSE=1" před spuštěním Vaší aplikace.

Viz také

SDL_Quit, SDL_InitSubSystem, SDL_GetError, Environment_variables

Příklad

if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) < 0) {
  fprintf(stderr, "Nelze inicializovat SDL: %s\n", SDL_GetError());
  exit(1);
}

SDL_InitCZ (last edited 2008-07-18 13:00:18 by JaroslavGajdosik)