SDL_Quit

Název

SDL_Quit -- Ukončí SDL

Přehled

#include "SDL.h"

void SDL_Quit(void);

Popis

SDL_Quit ukončí SDL a všechny subsystémy a uvolní prostředky jimi alokované. Tato funkce by měla vždy být volána před ukončením programu. Pro zjednodušení můžete SDL_Quit nastavit jako volání atexit takto:

SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_AUDIO);
atexit(SDL_Quit);
.
.

Poznámka: Použití atexit je vhodné pouze pro velmi jednoduché programy, zkušenější uživatelé by tuto funkci m2li volat ve vlastním ukončovacím kódu. Navíc, použití atexit uvnitř dynamicky linkované knihovny zcela jistě povede k pádu programu.

Viz také

SDL_QuitSubSystem, SDL_Init

SDL_QuitCZ (last edited 2008-07-18 12:59:31 by JaroslavGajdosik)