SDL_QuitSubSystem

Název

SDL_QuitSubSystem -- Ukončí subsystém

Přehled

#include "SDL.h"

void SDL_QuitSubSystem(Uint32 flags);

Popis

SDL_QuitSubSystem umožňuje ukončit subsystém, který byl před tím inicializován pomocí SDL_Init nebo SDL_InitSubSystem. Parametr flags říká SDL_QuitSubSystem, které subsystémy má ukončit, používá stejné hodnoty jako SDL_Init.

Viz také

SDL_Quit, SDL_Init, SDL_InitSubSystem

SDL_QuitSubSystemCZ (last edited 2009-02-21 21:46:19 by h92digital)