SDL_WasInit

Název

SDL_WasInit -- Kontroluje, který subsystém byl inicializován

Přehled

#include "SDL.h"

int SDL_WasInit(Uint32 flags);

Popis

SDL_WasInit Vám umožňuje zjistit, které SDL subsystémy už byly inicializovány. flags je bitwise OR kombinace subsystémů, které chcete zkontrolovat (viz SDL_Init pro seznam možných hodnot pro parametr flags).

Návratová hodnota

Vrací bitwise OR kombinaci inicializovaných subsystémů.

Příklad

/* zkontroluje stav vsech subsystemu */
Uint32 subsystem_init;

subsystem_init=SDL_WasInit(SDL_INIT_EVERYTHING);

if(subsystem_init&SDL_INIT_VIDEO)
  printf("Video je inicializovano.\n");
else
  printf("Video neni inicializovano.\n");

/* kontrola pouze jednoho subsystemu */

if(SDL_WasInit(SDL_INIT_VIDEO)!=0)
  printf("Video je inicializovano.\n");
else
  printf("Video neni inicializovano.\n");

/* kontrola dvou subsystemu */

Uint32 subsystem_mask=SDL_INIT_VIDEO|SDL_INIT_AUDIO;

if(SDL_WasInit(subsystem_mask)==subsystem_mask)
  printf("Video a Audio je inicializovano.\n");
else
  printf("Video a Audio neni inicializovano.\n");

Viz také

SDL_Init, SDL_InitSubSystem

SDL_WasInitCZ (last edited 2008-07-18 13:08:52 by JaroslavGajdosik)